Φύλλο Εργασίας 2

Δραστηριότητα 1: Προπαίδεια ακέραιων και προβλήματα

 

Δραστηριότητα 2: Πρόβλημα “Το Κόσκινο του Ερατοσθένη”

Leave a Reply