Φύλλο Εργασίας 1

Δραστηριότητα 1: Καταλαβαίνω την δομή επανάληψης Δραστηριότητα 2: Σύνταξη δομών επανάληψης Δραστηριότητα 3: Μετατροπές στη Δομή Επανάληψης Δραστηριότητα 4: Πρόβλημα Δόσεων Αγορών Δραστηριότητα 5: Αντιγράφοντας μια εικόνα Δραστηριότητα 6: Ασκήσεις στην δομή επανάληψης, κάντε τις 1, 2, 18, 19, 20.