Οργάνωση Κοινωνικής και Πολιτικής ζωής

Απαντώ σωστά στα παρακάτω.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Το άτομο και η πολιτεία

Μεταφέρω τις λέξεις στη σωστή θέση.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Δημοκρατία – Κράτος

Απαντώ σωστά στις ερωτήσεις.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Ερωτήσεις

Προσπάθησε να απαντήσεις σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις.