Α τσέα μι

Τα τσακώνικα σπίτια διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους!

Ας παίξουμε για να γνωρίσουμε

α τσακώνικο τσέα

Και ποια ήταν η καθημερινότητα των Τσακώνων; Στον Πύργο Τσικαλιώτη βλέπουμε πολλά καθημερινά αντικείμενα που παραπέμπουν

στον τρόπο ζωής των Τσακώνων. Για να δούμε αν θα μπορούσατε να τα αντιστοιχίσετε!

Leave a Reply