αρχική σελίδα

Καλώς ήλθατε στο blog για την παιχνιδοκεντρική μάθηση (Game-Based Learning ή GBL) και την εφαρμογή της στη Β’βάθμια εκπαίδευση.

Τι είναι όμως η παιχνιδοκεντρική μάθηση; Και τι διαφορά έχει από την παιχνιδοποίηση (gamification);

Η παιχνιδοποίηση είναι η χρήση στοιχείων που συναντάμε στα παιχνίδια, όπως αποστολές (quests), αμοιβές (rewards), πόντους (points), επίπεδα (levels) και άλλους μηχανισμούς ανταμοιβής, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός εμπλοκής του χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε εκπαιδευτικό είτε σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα οι loyalty cards στα supermarket ή τα μίλια που κερδίζουν οι πελάτες των αεροπορικών εταιρειών.

Η παιχνιδοκεντρική μάθηση χρησιμοποιεί τα στοιχεία της παιχνιδοποίησης αλλά επικεντρώνεται στη μάθηση μέσω ψηφιακών συνήθως παιχνιδιών, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό. Αυτά τα παιχνίδια  μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, την εξοικείωση με πολλαπλές οπτικές, όπως και την ανάλυση διαφορετικών στρατηγικών επιλογών, πάντα μέσα από την εμπειρία που αποκομίζει ο παίκτης του παιχνιδιού.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε υλικό κυρίως για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιχνιδοκεντρική μάθηση, αλλά και την αξιολόγησή της.