Καλύπτω επιφάνειες και γνωρίζω τα στερεά

 

*Οι δύο ασκήσεις με τις κάρτες είναι από αυτό το blog

Leave a Reply