Τέχνη [η θεραπευτική της αξία]

Παραθέματα από το σχολικό βιβλίο:

«Η τέχνη είναι το υψηλότερο μέσο που βοηθεί τους ανθρώπους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Τίποτε δε μας ενώνει καλύτερα από μια κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση».

(Γ. Σεφέρης, «Μονόλογος πάνω στην ποίηση»
στο κεφάλαιο Ένας διάλογος για την ποίηση, εκδ. Ερμης, Αθήνα 1975, σ. 109)

«Η τέχνη κάνει τον άνθρωπο ικανό να κατανοεί την πραγματικότητα και όχι μόνο τον βοηθάει να την υπομένει, αλλά και δυναμώνει την απόφασή του να την κάνει πιο ανθρώπινη και πιο αντάξια του ανθρώπινου γένους”.

(Έρνστ Φίσερ, ό.π. σελ. 54-55)