Η περιστροφή δύο ράβδων

  Οι δύο ομογενείς ράβδοι του σχήματος, μπορούν να στρέφονται γύρω από σταθερούς οριζόντιους άξονες, οι οποίοι περνούν από τα άκρα τους Ο και Ο΄, διαγράφοντας κατακόρυφο επίπεδο. Φέρνουμε τις ράβδους σε οριζόντια θέση και τις αφήνουμε να κινηθούν. i) Μεγαλύτερη …

Ένα σώμα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως θ=30°, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου και στο άκρο νήματος, παράλληλου προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα εκτελεί αατ, …

aat 1

Ένα σώμα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και ταλαντώνεται με εξίσωση x=0,5∙ημ(10t+π/2) (μονάδες στο S.Ι.), με θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση. Ένα δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2=1,5kg κινείται με ταχύτητα υ2 κατά μήκος του άξονα του …

Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού

Ο ευθύγραμμος, απείρου μήκους, αγωγός xx΄ διαρρέεται από ρεύμα έντασης i=10 Α. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο το οποίο απέχει r=2cm από τον αγωγό (σχήμα α). Λόγω συμμετρίας, η ένταση στο Ο οφείλεται τόσο στο …

Με μια δύναμη

Ένα σώμα βάρους w=100Ν θέλουμε να ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs =√3/5, με την επίδραση δύναμης F παράλληλης στο κεκλιμένο επίπεδο. Ζητάμε τις δυνατές τιμές για το μέτρο της δύναμης F, …

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γ΄Λυκείου

 Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Β 6. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ 6. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-2021   Word: 6. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Β. 6. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ. 6. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Δ. 6. Επαναληπτικά δύσκολα θέματα

Ρευστά 2021

5.1 Μηχανική των ρευστών Ε. 5.1 Μηχανική των ρευστών Ε Αναποδογυρισμένο Venturi με λάδι Δυνάμεις στις πλευρές του κύβου Δυο τάπες σε ένα σωλήνα Ένας κύλινδρος ισορροπεί στο νερό Ένας νερόμυλος και η ωφέλιμη παροχή Με μια αντλία γεμίζουμε ένα …

πρώτο

1.3. Φθίνουσες – Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις. Ομάδα Γ Βάζοντας φρένο στην ταλάντωση Κρούση και φθίνουσα ταλάντωση Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών Μια-επιταχυνόμενη-κίνηση-ράβδου