Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα

 

Ένα σώμα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά κάποια στιγμή με ένα δεύτερο σώμα Β. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ορμής του σώματος Α σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Να εξηγήσετε γιατί το σώμα Β πριν την κρούση κινείται και να βρείτε την φορά της κίνησής τυ.
  2. Η δύναμη στο ελατήριο στη διάρκεια μιας αατ

Η-δύναμη-στο-ελατήριο-στη-διάρκεια-μιας-αατ

Leave a Reply