συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά2

Ναι αλλά στη συνέχεια της κυκλικής τροχιάς η Bx αυξάνεται και η υ₁ μειώνεται.

Μια δύναμη, από δύο φορτία

Η Ν έτεινε δηλαδή στιγμιαία στο μηδέν κατά την είσοδο στην κυκλική τροχιά και μεγαλώνει πάλι.
Νομίζω δηλαδή ότι ο κύλινδρος δεν προλαβαίνει πρακτικά να σπινάρει στην κόχη (αν θεωρήσουμε μεγάλο μορ).
Αν είναι έτσι, δεν είναι πιο ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι χάνει 0,75mυ₁²;

Leave a Reply