Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο ζωικό οργανισμό

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις του κεφαλαίου 4 (σελ 48-49)

Πως επιδρά η διατροφή στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις του ζώου;

Γιατί είναι απαραίτητες οι θρεπτικές ουσίες που αφομοιώνει ο οργανισμός των ζώων;

Τα περισσότερα αγροτικά ζώα της χώρας μας δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα από τις χαμηλές ή τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι ιδανικές θερμοκρασίες για τα μοσχάρια και ποιες για τα χοιρινά; 

Πως συμπεριφέρονται τα ζώα στις υψηλές θερμοκρασίες ('άνω των 30 βαθμών Κελσίου) και πως συμπεριφέρονται στις χαμηλές;

κατοικίδια και αγροτικά ζώα

Γράψτε τι εννοούμε με τον όρο κατοικίδια ζώα και τι με τον όρο αγροτικά ζώα; Ποια είναι η διαφορά τους;

Από τα ζώα που βλέπετε στις παρακάτω εικόνες γράψτε ποια είναι τα αγροτικά και ποια τα κατοικίδια

ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ « ΤΡΙΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΩΑ

 

Αγροτικά ζώα και προϊόντα τους

Η ζωική παραγωγή στη χώρα μας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας αφού εξασφαλίζει βασικό συμπληρωματικό εισόδημα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το εισόδημα προέρχεται από τα ζώα αλλά και από τα προϊόντα τους.

Στην παρακάτω άσκηση υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία τα παίρνουμε από τα ζώα. Γράψτε κάτω από κάθε εικόνα το ζώο από το οποίο παίρνουμε το προϊόν

αγροτικά ζώα 2

 

Για να μάθουμε με πιο πρακτικό τρόπο τους κλάδους της ζωικής παραγωγής!

Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να εξασκηθείτε ...

κτηνοτροφία ασκηση 1

Γενικά περί κτηνοτροφίας

Η κτηνοτροφία είναι βασικός κλάδος της γεωργίας και ασχολείται με την εκτροφή αγροτικών ζώων με σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Τα προϊόντα που παράγει είναι το κρέας, το γάλα, τα αυγά κτλ, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ακόμα, παράγει πολύτιμες πρώτες ύλες, όπως το δέρμα, το μαλλί, το μετάξι, απαραίτητες για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και ικανές να καλύψουν και άλλες ανάγκες του ανθρώπου.

Γεωργία και κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους αφού

  • από τη γεωργία εξασφαλίζουμε ζωοτροφές
  • από την κτηνοτροφία αναζωογονούμε τη γη μέσω της κοπριάς.

 

Την κτηνοτροφία τη ενδιαφέρει η αύξηση των αποδόσεων των ζώων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσο της αύξησης της γενετικής αξίας των ζώων, της εξασφάλισης της υγείας τους, της σωστής διατροφής και του σωστού περιβάλλοντος ανάπτυξής τους.

ΒΑΣΙΚΌΤΕΡΟΙ ΚΛΆΔΟΙ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

  • Βοοτροφία
  • αιγοπροβατοτροφία
  • χοιροτροφία
  • πτηνοτροφία
  • υδατοκαλλιέργειες
  • μικρών αγροτικών ζώων(πχ κονικλοτροφία)
  • γουνοφόρων ζώων

Στη ζωική παραγωγή ανήκει η σηροτροφία και η μελισσοκομία η οποία ανήκει στο μεταίχμιο μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής.