Ποίημα

Βήμα 1: Διαβάζω ή ακούω το ποίημα "Η μηλίτσα" που ακολουθεί.

Βήμα 2: Συζητώ με τη δασκάλα και τους συμμαθητές μου τι μου φαίνεται ξεχωριστό σε αυτό το ποίημα!

Leave a Reply