Ασκησούλες στο 1ο και 2ο κεφάλαιο

Μερικές ασκήσεις από τα κεφάλαια 1 & 2 του βιβλίου σας. Περιλαμβάνει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και ταξινόμησης.

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση

Καλή συνέχεια...

Leave a Reply