Ισορροπίες

Ένα σώμα βάρους w=100Ν θέλουμε να ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs =√3/5, με την επίδραση δύναμης F παράλληλης στο κεκλιμένο επίπεδο.

Ζητάμε τις δυνατές τιμές για το μέτρο της δύναμης F, στις τρεις περιπτώσεις που φαίνονται στο σχήμα, όπου:

  1. Στο σχήμα (α) το σώμα είναι ένας κύβος και η δύναμη ασκείται στο κέντρο του.
  2. Στο (β) σχήμα το σώμα είναι ένας δίσκος και η δύναμη ασκείται στο κέντρο του.
  3. Στο (γ) σχήμα, ο ίδιος δίσκος αλλά η δύναμη ασκείται μέσω ενός τυλιγμένου νήματος στην περιφέρειά του.

 

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τρεις ισορροπίες με μια δύναμη

Leave a Reply