Μια ισορροπία σώματος και ένα ελατήριο

Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg, ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου δένεται στο ταβάνι, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται σε τραπέζι, όπως στο σχήμα. Στην περίπτωση αυτή το ελατήριο, με σταθερά k=100Ν/m, έχει επιμήκυνση Δℓ=15cm.

  1. Ποια δύναμη παραμορφώνει το ελατήριο και ποιο το μέτρο της.
  2. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ.
  3. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης που το ελατήριο ασκεί στο σώμα Σ.
  4. Να βρεθεί η δύναμη που το σώμα Σ ασκεί στο τραπέζι.
  5. Αν κάποια στιγμή αφαιρέσουμε ακαριαία το τραπέζι που στηρίζει το σώμα Σ, ποια θα είναι η επιτάχυνση (στιγμιαία) που θα αποκτήσει το σώμα Σ;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

Leave a Reply