Μια ράβδος σε παγωμένη λίμνη

Μια ελεύθερη ομογενής ράβδος, κινείται οριζόντια, στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης και την στιγμή που βρίσκεται στην θέση του σχήματος (σε κάτοψη), το άκρο της Α, καθώς και ένα σημείο Β, έχουν τις ταχύτητες υΑ και υΒ αντίστοιχα, όπως έχουν σχεδιαστεί στο σχήμα.

  1. Να εξηγήσετε γιατί η κίνηση της ράβδου δεν είναι μεταφορική.
  2. Σε ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει σημειωθεί σωστά η ταχύτητα του μέσου Μ της ράβδου (ποιοτικό σχήμα), όπου στο (γ) η ταχύτητα υΜ είναι κάθετη στην ράβδο.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Leave a Reply