Δυο παραλλαγές. Η 2η … δύσκολη.

Ένα σώμα Σ μάζας m (αμελητέων διαστάσεων) τοποθετείται στην εσωτερική λεία επιφάνεια, ενός κενού κυλίνδρου, μάζας Μ=2m και ακτίνας R=1m, όπως στο σχήμα, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας, ενώ ο κύλινδρος συγκρατείται ακίνητος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0 αφήνουμε ελεύθερα το σώμα Σ και τον κύλινδρο να κινηθούν. Δίνεται ότι ο κύλινδρος κυλίεται, ενώ τη στιγμή που το σώμα Σ φτάνει στην κατώτερη θέση της τροχιάς του, έχει ταχύτητα μέτρου υ1, ενώ ο άξονας του κυλίνδρου έχει ταχύτητα μέτρου  υcm2.

  1. i) Το οριζόντιο επίπεδο είναι ή όχι λείο;
  2. Δυο παραλλαγές. Η 2η … δύσκολη.

1 Comment

  1. Εξάσκηση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
    Σε ευθύγραμμο δρόμο κινείται ένα αυτοκίνητο με σταθερή ταχύτητα και την χρονική στιγμή t1=4s περνά από την θέση Α με x1=20m, ενώ τη στιγμή t2=10s φτάνει στη θέση Β με x2=80m.

    Ποια η χρονική διάρκεια της κίνησης από το Α στο Β και ποια η αντίστοιχη μετατόπιση του αυτοκινήτου;
    https://blogs.sch.gr/members/dmargaris/activity

Leave a Reply