Δύο αυτοκίνητα

 Ένα αυτοκίνητο Α βρίσκεται ακίνητο μπροστά από ένα φανάρι που έχει ανάψει «κόκκινο», σε ένα ευθύγραμμο δρόμο. Τη στιγμή t=0 που το φανάρι γίνεται «πράσινο», ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β περνά ακριβώς δίπλα του, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ2=20m/s, ενώ το Α αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2.

i)Να υπολογιστεί η απόσταση d1 μεταξύ των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t1=6s;

Leave a Reply