2ο

Τραβώντας το νήμα εξασφαλίζουμε ισορροπία

Τραβώντας το νήμα εξασφαλίζουμε ισορροπία

Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών

Η διάρκεια της κίνησης σώματος

Μια επιταχυνόμενη κίνηση ράβδου

Γνωρίζοντας την ισχύ της αντλίας

Ελέγχοντας 4 δίσκους για κύλιση

Αφήστε μια απάντηση